Podklady | podlahy Olomouc

podkladAť při stavbě nového bydlení nebo při rekonstrukci toho stávajícího, většina zákazníků věnuje nemálo času výběru vhodné a nejlépe vyhovující podlahové krytiny a mnoho z nich je také ochotno utratit za pečlivě vybranou podlahu nemalé peníze. Bohužel mnoho těchto zákazníků zcela podceňuje velmi důležitou věc, jako je důkladná příprava podkladu, na nějž se má zvolená podlahová krytina pokládat, a jen někteří jsou ochotni do tohoto kroku investovat stejný čas a peníze, jako do samotné krytiny. A přitom správně a pečlivě připravený podklad má přímý vliv na to, jaký bude konečný vzhled podlahy a jak dlouho nám podlaha bude sloužit k naší plné spokojenosti.

Každý podlahář musí před započetím pokládky samotné podlahové krytiny nejdříve zkontrolovat stav daného typu podkladu a posoudit zejména jeho rovnost, vlhkost, pevnost, případné znečištění (např. olejem), teplotu a další aspekty, které pak mohou mít negativní vliv na kvalitu podlahy.

Při rekonstrukcích není vhodné vrstvit na sebe jednotlivé krytiny. Ve většině případů by měla být stávající krytina odstraněna, upraven podklad a teprve pak položena krytina nová. Závisí to na druhu a stavu původní krytiny, na typu nové krytiny a dalších vlastnostech daného prostředí.

Je velmi důležité, aby zákazník přípravu podkladu svěřil odborníkovi daného oboru, tedy řemeslníkovi zabývajícím se podlahářstvím. Podlaháři se pravidelně účastní odborných školení, kde jsou seznamováni s normami, správnými postupy úprav podkladů, s variantami řešení problematických podkladů a následně i pokládkou každého jednotlivého druhu podlahové krytiny.

Profesionální přípravu podlahy Vám ráda zajistí společnost Dione • podlahy Olomouc